Gratis designworkshop? Les videre!

 

Designhjelpen er en rådgivningstjeneste med mål om å spre kunnskap om industridesign. Dette gjør vi hovedsaklig gjennom å holde workshops. Vi vil vise verden at designere er en naturlig del av utviklingsprosessen til et produkt: fra idégenerering til brukertesting til markedsføring.

Designhjelpen består av dedikerte og dyktige studenter fra Industriell design ved NTNU. Studiet kombinerer estetiske og tekniske fag, som gir studentene en unik kompetanse innen produktutvikling. Som fremtidige sivilingeniører kreves det at vi sitter inne med grunnleggende realfagkompetanse og teknologisk innsikt. Designstudiet omfatter alt fra design av web-løsninger til utvikling av automatiserte verktøy til bruk i fiskeoppdrett.

Designhjelpen består av et styre og alle studentene ved Industriell Design. Styret legger til rette for workshops, mens samtlige designstudenter kan melde seg som rådgivere.

Kontakt

For alle spørsmål, ta kontakt på post@designhjelpen.com eller på telefon (Torgeir Bell: 949 74 173).

Styret består av:

Kasper Rise – Leder/Økonomi

Brage Marvik – Grafisk

Torgeir Timenes Bell – Eksternkontakt

Stian Sandø – PR-ansvarlig